• The Privacy Taopoon Interchange

The Privacy Taopoon Interchange500 ม. จากสถานีเตาปูน อินเตอร์เชนจ์

Concept                    

Live the Blissful Moment

 

ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการ                 ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ           สูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

จำนวนห้องชุด               486 ยูนิต (ห้องชุดพักอาศัย 485 ยูนิต + ร้านค้า 1 ยูนิต)

พื้นที่โครงการ                2-1-97.1 ไร่

ที่จอดรถ                        43.33% รวมจอดซ้อนคัน (211 คัน)

ลิฟท์                              อาคารละ 2 ตัว + ลิฟต์ขนส่ง 1 ตัว

กำหนดก่อสร้าง             คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง       : พฤษภาคม      พ.ศ. 2562

                                      คาดว่าจะแล้วเสร็จ           : พฤษภาคม      พ.ศ. 2564

ขนาดห้อง

Studio                 :          22.25 – 22.50             ตร.ม.

1-Bedroom - 1    :          26.50 – 27.50             ตร.ม.

1-Bedroom - 2    :          27.25 – 27.50             ตร.ม.

1-Bedroom - 3    :          29.50                          ตร.ม.

1-Bedroom Plus  :         34.50                          ตร.ม.

2-Bedroom          :         49.25 – 50.25             ตร.ม.