พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ : The Privacy พระราม 9
เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
250เมตร จากแอร์พอร์ตลิ้งก์ สถานี รามคำแหง
พื้นที่โครงการ : 4-2-60.6  ไร่
ลักษณะโครงการ :อาคารชุดพักอาศัยสูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
จำนวนห้องชุด : ห้องชุดพักอาศัย 854 ยูนิต ร้านค้า 6 ยูนิต
พื้นที่จอดรถ : ประมาณ 47%
รูปแบบห้อง : 

1 ห้องนอน  ขนาดประมาณ 22.75-26.25 ตารางเมตร
1 ห้องนอน (พลัส) ขนาดประมาณ 34.25 ตารางเมตร
1 ห้องนอน (พลัส) ขนาดประมาณ 37.50 ตารางเมตร
2 ห้องชุดรวมกัน 46.00 ตร.ม.

สิ่งอำนวยความสะดวก :

ชั้น 1 :  Lobby , Shop , Co-Working Space, Basketball court
ชั้น 1 - 4 : Parking
ชั้น 5 : 30 Meters Swimming pool , Star Pool and Terrace, Pool Lounge , Workout space , Game room, Movie room , Play space,Jogging Track, Garden , Sauna , Laundry room
ชั้น 29 : The Sky space
ชั้น 30 : Privacy Lounge , Sky Lounge, The Sky space

 

ค่าส่วนกลาง : 42 บาท/ตารางเมตร
กองทุน : 500 บาท/ตารางเมตร
ระยะเวลาก่อสร้าง : มกราคม 2561-พฤศจิกายน 2562
ราคา : เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท*
 
 
THE PRIVACY พระราม9 เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 23 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชำระแล้วเป็นเงิน 2,232,682,000 บาท) กรรมการบริษัท คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์, คุณปิยะ ประยงค์, คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต โครงการคอนโดมิเนียม THE PRIVACY พระราม9 ที่ตั้ง ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 19322 เลขที่ดิน 6248 พื้นที่ประมาณ 4-2-60.6 ไร่ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 854 ยูนิต โครงการไม่มีภาระผูกพันกับสถาบัน การเงินใด ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ยผ.4 74/60 คาดว่าเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ม.ค. 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 2562 จะจดทะเบียน เป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพถ่ายทุกภาพจากสถานที่และบรรยากาศจำลองใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขและ รายการส่งเสริมการขาย เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 1) ส่วนลด 100,000 บาท สำหรับห้อง 22.75-26.25 ตร.ม. ส่วนลด 150,000 บาท สำหรับห้อง 34.25-37.5 ตร.ม. ส่วนลด 200,000 บาท สำหรับห้อง 46 ตร.ม. 2) เฉพาะ 100 ห้องแรก ที่จองและทำสัญญา ในงานรับ iPhone X 64 GB มูลค่า 41,000 บาท หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด มูลค่า 50,000 บาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ iPhone X จะได้รับหลังจากวางจำหน่ายในประเทศไทยไม่เกิน 60 วัน 3) เฟอร์นิเจอร์มูลค่า 60,000 บาท ติดตั้งหลังโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน 4) เฉพาะห้อง 22.75 ตร.ม. ที่ร่วมรายการ รายการส่งเสริม การขายนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.พ. 2561 เงื่อนไข และรูปแบบของส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ของแถมและส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทฯ ข้อมูลรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739 วิธิการ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการเข้าร่วมชิงรางวัล ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนคูปองที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดมาใส่รวมกันในภาชนะโปร่งใสมองเห็นได้ชัดเจน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจับชิ้นส่วนและประกาศผลทันที ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานจนครบทุกรางวัล ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวหากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกันคณะกรรมการจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วัน นับจากกำหนดรับของรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง พนักงานบริษัทฯ พนักงานบริษัทในเครือ พนักงานบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้ เขตที่จัดให้มีการเสี่ยงโชค วัน เดือน ปี เริ่มต้นและสิ้นสุดในการร่วมชิงรางวัล ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมเฉพาะโครงการ “เดอะไพรเวซี่ พระราม 9” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 จนถึงเวลาสิ้นสุดการจับรางวัล ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ลูกค้าจะได้รับบัตรชิงรางวัล 1 ใบ ต่อการจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย 1 ฉบับ โดยลูกค้าจะต้องวางเงินจองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะไม่มีการคืนเงินจองไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ จับรางวัลและประกาศผลในวัน อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. จนถึงเวลา 17:00 น. ณ สำนักงานขายโครงการ “เดอะไพรเวซี่ พระราม 9” ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ของรางวัล และมูลค่าของรางวัล รางวัลที่ 1 ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวม 600,000 บาท รางวัลที่ 3 ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวม 600,000 บาท รางวัลที่ 4 ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวม 500,000 บาท รางวัลที่ 5 iPhone X ความจุ 64 GB มูลค่า 42,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวม 210,000 บาท รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล รวมมูลค่า 2,410,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ย้ายโครงการหรือแลกเป็นรางวัลอื่นได้ iPhone X ความจุ 64 GB จะได้รับเมื่อชำระเงินดาวน์ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล รายการส่งเสริมการขายนี้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Website ป้ายโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อโฆษณาอื่น ๆ โดยใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นไปตามคำให้การนี้ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ครองผู้บริโภคในเรื่องการโฆษณาที่มีลักษณะการแถมพกเสี่ยงโชคฯ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบผล ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการฯ และทาง Facebook ของโครงการฯ และจะติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์ต่อไป เงือนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ที่ตั้งโครงการ